Pemakaman Baqi’-  atau yang dikenal dengan sebutan Jannatul Baqi’ adalah bagian bumi yang Allah swt perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pekuburan kaum muslimin di Madinah. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi,dan bersebrangan dimana Nabi Muhammad di kuburkan. Di pemakaman ini banyak terdapat keluarga serta sahabat yang di kuburkan di pemakaman itu.

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

[ Harga Umroh Lampung 2018 ]

Jannatul-Baqi yang berarti Taman Surga, juga di kenal dengan nama Baqi Al-Gharqad, Baqi yang berarti tanah dimana akar pohom yang berada di tanam al-Garqhad merupakan nama dari sebuah pohon yang berduri (Boxthorn) yang berlimpah di Baqi. Pohon ini berjenis Lycium shawii atau dalam (bahasa arab : Alaosaj) spesies dari Boxthorn.

Baqi al Gharqad adalah pemakaman penduduk madinah dan berada di dalam kota Madinah. Amr bin Nu’man pernah meratapi kaumnya. Mereka memasuki kebun mereka disebagian peperangan. Mereka kemudian menutup gerbang kebun lantas bertempur. Kaum Amr tidak membuka gerbang kebun hingga sebagian dari mereka terbunuh. (Yaqut al Hamawi, Mu’jam al Buldan, Jilid I, hlm 472)

Berbagai sumber sejarah menunjukan bahwa yang di kubur pertama kali di tempat suci itu adalah “Utsman bin Mazh’un”. Keudian di samping nya juga di makamkan Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW sendiri sering pulang pergi ke pemakaman baqi ini. Biasa nya beliau pergi ke Baqi pada malam hari, lalu berdoa dan memohonkan ampunan bagi penghuni nya.

Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

 “Siapa yang mau meninggal di Madinah, hendaklah dia meninggal di Madinah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal disana,” (HR. Ahmad)

Kemudian Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar  Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Akulah manusia pertama yang akan keluar dari bumi, kemudian Abu Bakar, Umar lalu penghuni Baqi dan mereka di himpun bersamaku. Lantas, aku menunggu Mekah sehingga aku berkumpul dengan mereka diantara dua tanah suci” (Hadist.Riwayat. Tirmidzi)

Aisyah mengatakan bahwa, ketika malam giliran nya, Nabi Muhammad SAW  pergi di akhir malam menuju baqi dan sambil berkata :

“Semoga keselamatan tercurah pada kalian, wahai penghuni rumah kaum mukmin. Kami dan kalian akan bertemu esok hari (Hari kiamat), dan sebagian dari kita akan mengharapkan syafaat dari sebagian yang lain. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi Al Ghorqod” (Sunan as-Sughra, An-Nasa’i)

Sekilas Sejarah Baqi’

Dulu, Baqi’ Al-Gharqad adalah kebun dengan banyak pepohonan berduri. Namun, karena kaum Muslimin ingin sekali dikuburkan di Baqi’ mereka pun menebang pepohonan yang ada di sana untuk dijadikan pemakaman. Rasulullah SAW sendiri sering pulang pergi ke Baqi’. Beliau pergi ke Baqi’ malam hari, lalu berdoa dan memohonkan ampunan bagi penghuninya.

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

Nabi Muhammad SAW’ meriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, “Siapa yang mampu meninggal di Madinah, hendaklah dia meninggal di Madinah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di sana.” (Hadist.Riwayat. Ahmad).

Di sini juga terdapat sekitar banyak nya 10 ribu orang keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang sehingga pemakaman ini pemakaman yang sangat di muliakan. Di kompleks pemakaman ini yang terdiri dari tanah yang lembut dan tidak berbatu-batuan.

Selain itu juga pemakaman ini memiliki luas sekitar 138 Ribu meter persegi. Dan di sekitarnya, di bangun sebuah pagar tembok dengan memiliki jeruji besi  yang sangat tinggi. Pemakaman Baqi’ biasa di buka pada waktu yang setelah sholst subuh sampai dengan pukul 09.00 dengan waktu setempat  dan setelah ashar sampai menjelang magrib. Pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW pemakaman Baqi, berada di luar wilayah Madinah. Dan sekarang dengan perkembangan Kota Madinah yang sangat pesat perkuburan ini seakan sudah menyatu dengan Masjid Nabawi sendiri.

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad

Saat ini, Pemakaman Baqi hanya terdiri dari hamparan tanah merah dan batu tanpa ada penanda siapa yang di kuburkan. Yang jelas ada Beberapa tokoh Islam yang berkubur di Jannatul Baqi adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW, juga di kenal sebagai Ummahatul Mu’minin (Ibu dari orang yang beriman) termasuk Aisyah, Hafsah dan Saudah. Kedua istri yang tidak di makamkan di sini adalah Khadijah binti Khuwaylid yang di makamkan di Makkah dan Maimunah binti al-Harits yang di makamkan di Sarif.

Anak-anak dan cucu Nabi Muhammad SAW juga di makamkan di sini, yakni Fatimah az-Zahra, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kultsum, Ibrahim (anak laki-laki Nabi Muhammad SAW yang masih bayi dari Mariatul Qibthiyah), hingga Hasan bin Ali (cucu Nabi Muhammad SAW). Selain itu bibi Nabi Muhammad SAW yakni Safiyyah dan Aatikah juga di kuburkan di Ba’qi. Kemudian ada juga Utsman bin Affan (khalifah ketiga sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW) serta dan Halimatus Sa’diyah (ibu susu Nabi).

Sekarang ini siapapun yang meninggal di Madinah dan di makamkan di sini termasuk jamaah umrah dan haji. Keistimewaan pemakaman ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berdoa bahwa siapa pun yang di makam kan di sini akan di ampuni dosa nya oleh Allah SWT. Untuk sekarang ini, jamaah lelaki masih bisa berziarah secara langsung setelah Shalat Subuh. Sementara jamaah perempuan hanya di perbolehkan di luar pemakaman saja. Ada tempat khusus untuk berziarah ketika ke pemakaman bagi peziarah wanita.

Terdapat Perluasan

Pemakaman baqi telah dua kali di perluas sepanjang masa pemerintahan Arab Saudi. Dengan  perluasan pertama telah di lakukan yaitu pada masa Raja Faishal bin Abdul Aziz. Kompleks ini kemudian di pagari dengan tembok. Dan di dalam nya juga di beri jalan dari semen beton untuk memfasilitasi para jamaah yang ingin melakukan berziarah ke pemakaman guna untuk terhindar dari becek ketika hujan. Ketika itu Raja Faishal menggabungkan Baqi al-Gharqad dengan Baqi al-Ammat serta segi tiga di sebelah utara Baqi.

Perluasan kedua di lakukan oleh Raja Fahd sehingga luas nya bertembah menjadi 174.962 meter persegi. Tembok pembatas pemakaman semakin di pertinggi sehingga tinggi nya mencapai empat meter dengan panjang keseluruhan 1.724 meter. Tembok itu dilapisi dengan marmer dan ornamen khusus dari besi sehingga tampak seperti jeruji yang sangat indah. Pemakaman Baqi juga di beri gerbang yang sangat cantik dan unik serta teras yang sangat memungkinkan jamaah berziarah dari luar pemakaman baqi

Doa Ketika Berziarah ke Makam Baqi Al Gharqad

Berziarah ke makam baqi, lakukanlah setelah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Abu bakar dan Umar – berikut di bawah ini adalah doa yang biasa di ucapkan Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau medatangi pemakaman baqi :

“Assalamu’alaikum daari qoumim mu’minin, wa ataakum maa tuu’aduuna godam muajjaluuna, wa inna insha allahu bikum laahikuun, Allahummagfirli liahli baqiil qhorkodi”(HR. Muslim)

“Semoga keselamatan tercurah pada kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, akan segera datang pada kalian apa yang dijanjikan Allah kelak, Insya Allah kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni pemakaman Baqi al Gharqad” (HR. Muslim)

Pemakaman baqi tidak pernah sepi oleh jemaah yang ingin berziarah ke tempat ini. Begitulah sedikitnya ulasan mengenai Ziarah ke Pemakaman Baqi Al-Gharqad. Semoga bermanfaat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *